Survival Areny to specjalny typ aren na których gracz walczy z różnymi potworami. Wraz z ich zabijaniem zwiększa się poziom areny, co przekłada się także na większy poziom danych potworów.
wejście do aren znajduje sie w depo za teleportem z napisem Survival.

na jedną arene można wejść raz na 24 h. areny posiadają limit lvlowy na każdą arene można wejść do określonego lvla. 1 arena max lvl 3000, 2 arena max lvl 4000, 3 arena max lvl 5000, 4 arena max lvl 6000, 5 arena max lvl 7000, 6 arena max lvl 8000, 7 arena max lvl 9000, 8 arena max lvl 10000.

statystyki najlepszych graczy na arenie mozna zobaczyc w zakładce Top Arena Makers.

ENGLISH INFO
Survival Arena is a special type of arena where the player fights various monsters. As you kill them, the arena level increases, which also translates into a higher level of monster data.
Entrance to the arenas is in the depot behind the teleport with the word Survival.

You can enter one arena once every 24 hours. The arenas have a lvl limit for each arena you can enter a specific lvl. 1 arena max lvl 3000, 2 arena max lvl 4000, 3 arena max lvl 5000, 4 arena max lvl 6000, 5 arena max lvl 7000, 6 arena max lvl 8000, 7 arena max lvl 9000, 8 arena max lvl 10000.

statistics of the best players in the arena can be seen in the tab Top Arena Makers.Monster Pedestal and Players Online Box

545
Players Online

1. Keaa TerminalsLevel: (4725)
2. SupermanLevel: (4299)
3. Zajaraj ZioloLevel: (4218)
4. Warum IchLevel: (3838)
5. Omg OgarnijLevel: (3788)
Swim Event
Starts in 0h 0m!
Events Calendar


Check out the
Character Market!