Cast System

Lista graczy, którzy udostępnili możliwość oglądania jak grają. Aby uzyskać dostęp do casta otwórz klienta gry, zaloguj się zostawiając puste pola nazwy konta i hasła, naciśnij enter - zobaczysz listę wszystkich casterów - wybierz jednego z nich i naciśnij enter, baw się dobrze!

Aby rozpocząć cast należy wpisać !cast on Włączony cast bez hasła daje 10% więcej expa.

ENGLISH INFO

List of players who have provided the opportunity to watch how they play. To access any cast you have to open game client, login with no account name and no password, press enter - you will see list of all casters - select one of them and press enter, enjoy!

To start a cast you have to type !cast on Enabled stream without password gives 10% bonus to the rates.

General Informations
Currently there are 14 streams on the server. 0 players are watching transmissions.

Active Streams
Outfit
Character
Description
Time
Spectators
Amek Is Pro
2902 Eternal Elder Druid
-
07:41:41
0/50
Red Man
1680 Legend Elite Knight
-
03:25:36
0/50
Fistrag
2076 Paladin
-
03:25:48
0/50
Energypowder
1776 King Royal Paladin
-
01:07:31
0/50
Bedurion
660 Druid
-
01:24:34
0/50
Lord Jaime
1513 Knight
-
14:21:29
0/50
Blck Mam
1687 Druid
-
03:35:24
0/50
Robot
1591 Sorcerer
-
14:22:35
0/50
Jeet Lee Dun
1714 Royal Paladin
-
14:22:54
0/50
Dr Ejecutor
1263 Elder Druid
-
14:27:43
0/50
Magneto
868 Druid
-
03:03:02
0/50
Amek Is Back
3309 Eternal Elite Knight
-
07:44:52
0/50
Amek Is Boss
3002 Eternal Elder Druid
-
07:43:22
0/50
Amek Is King
2878 Eternal Elder Druid
-
05:03:37
0/50

Obecnie dostępne polecenia dla widzów:
ctrl + strzałki - chodzenie po castach

Available commands for streaming players:
!cast on - rozpocznij casta
!cast off - zamknij casta
!cast des {description} - ustaw opis o swoim cascie
!cast password {password} - ustaw hasło na casta
!cast password off - usuń hasło casta
!cast auth on - Umożliwia wymóg uwierzytelniania na czacie
!cast auth off - wyłącza wymóg uwierzytelniania na czacie
!cast kick {name} - kicknij widza z casta
!cast ban {name} - zbanuj widza
!cast unban {name} - odbanuj widza
!cast bans - zobacz listę zbanowanych widzów
!cast mute {name} - ucisz widza
!cast unmute {name} - odmutuj widza
!cast mutes - zobacz listę wyciszonych widzów
!cast show - wyświetla ilość obecnych widzów
!cast status - wyświetla status casta

ENGLISH INFO
Currently available commands for spectators:
ctrl + arrows - walking in the casts

Available commands for streaming players:
!cast on - enables the stream
!cast off - disables the stream
!cast des {description} - sets description about your cast
!cast password {password} - sets a password on the stream
!cast password off - disables the password protection
!cast auth on - enables requirement of authentication on chat
!cast auth off - disables requirement of authentication on chat
!cast kick {name} - kick a spectator from your stream
!cast ban {name} - locks spectator IP from joining your stream
!cast unban {name} - removes banishment lock
!cast bans - shows banished spectators list
!cast mute {name} - mutes selected spectator from chat
!cast unmute {name} - removes mute
!cast mutes - shows muted spectators list
!cast show - displays the amount and nicknames of current spectators
!cast status - displays stream status
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box

359
Players Online

1. Amek Is BackLevel: (3309)
2. Amek Is LegendLevel: (3213)
3. Amek Is BossLevel: (3002)
4. Amek Is ProLevel: (2902)
5. Amek Is KingLevel: (2878)
Fire Storm Event
Starts in 0h 0m!
Events Calendar