Instruction
 • Dodajesz przedmiot do spisu aukcji z wybrana cena (przedmiot znika ci z plecaka).
 • Jesli komus podoba sie twoja oferta kupuje ja komenda, zabiera mu kase z plecaka i dodaje kupiony przedmiot.
 • Kase zarobiona na aukcjach odbierasz komenda !aukcja wyplac
 • !aukcja dodaj, nazwa przedmiotu, cena, ilosc Dodaje przedmiot do spisu aukcji. Jesli dodasz poprawnie przedmiot zniknie z twojego plecaka.

  Jesli dodasz przedmiot ulepszony za pomoca upgrading rune, przedmiot straci wszystkie bonusy!

  naprzyklad: !aukcja dodaj, plate armor, 300, 1


 • !aukcja kup, id aukcji, ilosc Wpisujesz ID aukcji, z ktorej chcesz kupic przedmiot. Jesli masz wystarczajaca ilosc pieniedzy to przedmiot pojawia sie w plecaku.
  naprzyklad: !aukcja kup, 10, 40


 • !aukcja usun, id aukcji Usuwasz swoja aukcje o danym ID z systemu (jesli na aukcji jest przedmiot, ktorego nie da sie zlaczac musisz tyle razy wpisywac ta komende ile jest na aukcji wstawionych przedmiotow).
  naprzyklad: !aukcja usun, 1


  ENGLISH INFO

  • You add an item to the auction description with the selected scene (the item disappears from your backpack).
  • If someone likes your offer, he buys it, takes the money from his backpack and adds the purchased item.
  • Cash earned at auctions you receive command !auction withdraw
  • !auction add, item name, price, amount Adds an item to the auction list. If you add correctly the item will disappear from your backpack.

   If you add an upgraded item with upgrading rune, the item will lose all bonuses!

   for example: !auction add, plate armor, 300, 1


  • !auction buy, auction id, amount You enter the ID of the auction from which you want to buy the item. If you have enough money, the item will appear in your backpack.
   for example: !auction buy, 10, 40


  • !auction remove, auction id You delete your auction with a given ID from the system (if there is an item at the auction that cannot be combined, you must enter this command as many times as there is in the auction of inserted items).
   for example: !auction remove, 1

ID
#
Item Name
Player Name
Amount
Price for Everything
Buy Order
122
royal draken mail
Kentakofot
1
800cc
8000000gp
!auction buy, 122
121
beauty magic hat
Karotka
1
400cc
4000000gp
!auction buy, 121
120
magician's robe
Karotka
1
650cc
6500000gp
!auction buy, 120
119
dwarven legs
Karotka
1
450cc
4500000gp
!auction buy, 119
117
dwarven legs
Karotka
1
450cc
4500000gp
!auction buy, 117
116
demon armor
Karotka
1
150cc
1500000gp
!auction buy, 116
115
demon armor
Karotka
1
150cc
1500000gp
!auction buy, 115
114
native armor
Karotka
1
450cc
4500000gp
!auction buy, 114
113
magician's robe
Karotka
1
650cc
6500000gp
!auction buy, 113
110
dwarven legs
Karotka
1
450cc
4500000gp
!auction buy, 110
109
dwarven legs
Karotka
1
450cc
4500000gp
!auction buy, 109
106
great shield
Copeland
2
250cc
2500000gp
!auction buy, 106
99
winged helmet
Helttokig
1
350cc
3500000gp
!auction buy, 99
98
diablo mask
Bardhar
1
650cc
6500000gp
!auction buy, 98
97
golden sword
Charlemagne
1
600cc
6000000gp
!auction buy, 97
94
beauty magic hat
Perkele
1
650cc
6500000gp
!auction buy, 94
92
elethriel's elemental bow
Gambino
1
300cc
3000000gp
!auction buy, 92
90
magical amulet
Helttokig
1
300cc
3000000gp
!auction buy, 90
84
berserker mace
Kodak Kadok
1
1350cc
13500000gp
!auction buy, 84
76
brown turban
Helttokig
1
400cc
4000000gp
!auction buy, 76
75
post officers hat
Helttokig
1
100cc
1000000gp
!auction buy, 75
73
spellbook of lost souls
Barlomiejk
1
550cc
5500000gp
!auction buy, 73
72
old cape
Barlomiejk
1
650cc
6500000gp
!auction buy, 72
71
crytical axe
Helttokig
1
400cc
4000000gp
!auction buy, 71
59
magic longsword
Bardhar
1
550cc
5500000gp
!auction buy, 59
57
zaoan robe
Bardhar
1
550cc
5500000gp
!auction buy, 57
55
zaoan robe
Bardhar
1
550cc
5500000gp
!auction buy, 55
54
black cloak
Bardhar
1
450cc
4500000gp
!auction buy, 54
34
zaoan helmet
Box
1
650cc
6500000gp
!auction buy, 34
33
spellweaver's robe
Box
1
500cc
5000000gp
!auction buy, 33
31
demonic essence
Benzar
500
150cc
1500000gp
!auction buy, 31
30
demonic essence
Benzar
500
150cc
1500000gp
!auction buy, 30
29
demonic essence
Benzar
500
150cc
1500000gp
!auction buy, 29
25
master archer's armor
Karotka
1
350cc
3500000gp
!auction buy, 25
24
great shield
Karotka
1
500cc
5000000gp
!auction buy, 24
22
black hat
Karotka
1
450cc
4500000gp
!auction buy, 22
20
jade hat
Karotka
1
500cc
5000000gp
!auction buy, 20
18
pharaoh sword
Blocker
1
100cc
1000000gp
!auction buy, 18
16
hellforged axe
Blocker
1
100cc
1000000gp
!auction buy, 16
15
demon armor
Blocker
1
50cc
500000gp
!auction buy, 15
13
horned helmet
Blocker
1
150cc
1500000gp
!auction buy, 13
11
talon
Copeland
100
200cc
2000000gp
!auction buy, 11
10
guardian boots
Drutak
1
450cc
4500000gp
!auction buy, 10
9
elethriel's elemental bow
Barlomiejk
1
350cc
3500000gp
!auction buy, 9
8
elethriel's elemental bow
Barlomiejk
1
350cc
3500000gp
!auction buy, 8
7
golden helmet
Bardhar
1
300cc
3000000gp
!auction buy, 7
6
necromancer shield
Drutak
1
250cc
2500000gp
!auction buy, 6
5
runed sword
Drutak
1
250cc
2500000gp
!auction buy, 5
3
horned helmet
Drutak
1
150cc
1500000gp
!auction buy, 3
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box

513
Players Online

1. Bezkarny Bog ZifferLevel: (5005)
2. MontanixLevel: (4684)
3. Sir ZifferovskyLevel: (4634)
4. ExtremeLevel: (4607)
5. No FearLevel: (4548)
Zombie Event
Starts in 0h 0m!
Events Calendar