OTS List

xxxxxxxxx
Energy Storm #1 (with fields)

<- Back


ENERGY STORM Info
Energy Storm Event to event odbywający się codziennie o godzinie 07:30 | 18:30 | 22:30 Pojawia się wtedy następująca wiadomość:
Energy storm Event wystartuje za 3 minuty. (wejscie do eventu znajduje sie w depo za teleportem z napisem Eventy)" Udajemy się więc do pomieszczenia z eventami (kamień przy wejściu do Energy Storm Eventu powinien zniknąć) i wchodzimy do teleportu.

ENGLISH INFO
Energy Storm Event This event takes place every day at 07:30 | 18:30 | 22:30 It appears to be the following message:
Energy storm Event will start for 3 minutes. (Entrance to the event is located in the depot for the teleporter labeled Events)" So we go to the room with eventami (stone at the entrance to the Energy Storm Event should disappear) and enter the teleporter.

Przenosi nas na arenę Energy Storm, po wejściu określonej ilości graczy na arenie w losowym miejscu zaczynają spadać z nieba błyskawice których trzeba unikać kto zostanie trafiony błyskawicą odpada z eventu.

ENGLISH INFO
He moves us to the Energy Storm arena, after entering a certain number of players in the arena in a random place begin to fall from the sky lightning which must be avoided who will be hit by lightning falls off the event.

zobacz całą mapę Energy Storm Eventu.
gracz, ktory przetrwa najdluzej automatycznie otrzymuje losowy przedmiot:

ENGLISH INFO
a player who survives the longest will automatically receive random item:
Rewards
Beauty Magic Hat You see beauty magic hat (Arm:11, shielding +7, magic level +7, protection all +2%, speed +10). It can only be wielded properly by sorcerers and druids of level 250 or higher. It weighs 5.00 oz.
Magicians Robe You see a magicians robe (Arm:17, shielding +10, magic level +10, protection all +12%, speed +10). It can only be wielded properly by sorcerers and druids of level 250 or higher. It weighs 15.00 oz. This robe feels soft and light as a feather.
Abyss Hammer You see a abyss hammer (Atk:55, Def:40). It weighs 43.00 oz. magic hammer of destruction.
Monster Outfit Changer You see a monster outfit changer. It weighs 0.50 oz. 5 charges, gives you a random monster outfit!
Slingshot You see sneaky stabber of eliteness. It weighs 3.00 oz. This nifty gadget can be used for many vital and less vital purposes. If its not jammed, that is.

 • Gamemaster: może uruchomić event komendą !energystormstart
 • Monster Pedestal and Players Online Box

  0
  Players Online

  1. BadboyLevel: (8)
  2. AsmekosLevel: (8)
  3. QontekLevel: (8)
  4. EsmikosLevel: (8)
  5. RangriLevel: (8)
  Defense the Base Event
  Starts in 0h 0m!
  Events Calendar


  Check out the
  Character Market!