BitBay - Najwiksza Polska gieda cyfrowych walut
17.10.2015
Dla profesji Druid został dodany nowy czar "Exevo Ghost Hur" jest to najsilniejszy Hurowy czar dla tej profesji oraz przedsmak przyszłościowego najsilniejszego UE dla Druida.


Go to Ticker Archive
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box

731
Players Online

1. Franula ZgpLevel: (1515)
2. HatsuriLevel: (1449)
3. Ram Pam Pam Tu Se SramLevel: (1426)
4. BoykaLevel: (1349)
5. FristajloLevel: (1333)
Run Event
Starts in 0h 0m!
Events Calendar