Dinera.net Best Real Map New Edition!

17.10.2015
Dla profesji Druid został dodany nowy czar "Exevo Ghost Hur" jest to najsilniejszy Hurowy czar dla tej profesji oraz przedsmak przyszłościowego najsilniejszego UE dla Druida.


Go to Ticker Archive
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box

781
Players Online

1. ArmenikusLevel: (1085)
2. AlfagedonLevel: (1021)
3. ArmeniaLevel: (947)
4. Jonatan LeandoerLevel: (939)
5. Rodrigo AmaranteLevel: (809)
Swim Event
Starts in 0h 0m!
Events Calendar